CAMPIONATO SLALOM MOTONAUTICA - CLASIFICACIONA embarcación do campionato é unha Pioner Multi, con motor foraborda Yamaha 40Fisher propiedade da Asociación Sodináutica